Team Coaching: Πώς λειτουργεί;

Στη σύγχρονη επιχειρησιακή πραγματικότητα, όπου οι ομάδες πια δεν λογίζονται σαν απλό άθροισμα προσωπικοτήτων αλλά ως δυναμικά συστήματα, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την σπουδαιότητα ύπαρξης όχι μόνο ικανών και αποτελεσματικών στελεχών που λειτουργούν ως μονάδες αλλά και τον τρόπο που τελικά θα ενταχθούν αποτελεσματικά σε μια ομάδα εργασίας. Η αντίληψη και η δράση προς αυτή τη κατεύθυνση φαίνεται να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία ή αποτυχία ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος. Ωστόσο, οι περισσότερες ομάδες βιώνοντας ακραίους ρυθμούς εργασιακής καθημερινότητας και στην προσπάθεια τους να επιτύχουν υψηλούς στόχους, ξεχνούν ή αμελούν να κάνουν το σημαντικότερο. Να συνδεθούν. Πιο συγκεκριμένα αυτό σημαίνει να αποκτήσουν έναν κοινό σκοπό, να κοιτούν όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, επί της ουσίας να ξανά «συστηθούν».

Παρατηρώντας κανείς τον τρόπο που λειτουργούν οι ομάδες μέσα σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα, γρήγορα συμπεραίνει την έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους αλλά παράλληλα και την έκφραση μιας επιτακτικής ανάγκης για σύνδεση και εύρεση ενός κοινού στόχου. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να γίνει φανερό σε ομάδες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα ενός οργανισμού και να αποτελέσει σημαντικό τροχοπέδη στην μεγιστοποίηση τόσο της συλλογικής αποτελεσματικότητας όσο και των ατομικών επιδόσεων. Συνήθως, βέβαια, το πρόβλημα επικοινωνίας και ουσιαστικής σύνδεσης των ομάδων προδίδεται και από τα αποτελέσματα της. Ομάδες που λειτουργούν κατακερματισμένα, χωρίς ξεκάθαρους ρόλους και χωρίς μια κοινή κατεύθυνση να τους ενώνει, καταλήγουν αναποτελεσματικές και ενδεχομένως αρκετά ζημιογόνες για ολόκληρο τον οργανισμό.

Το Team Coaching από την πρώτη κιόλας συνεδρία ξεκινά να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα. Αν επικεντρωθούμε στα σημαντικότερα θα παρατηρήσουμε τα εξής.

  • Το Coaching δίνει στα μέλη της ομάδας την ευκαιρία να ξανά γνωριστούν μεταξύ τους, με μια διαφορετική, όμως, εστίαση. Αυτή τη φορά ο φακός θα εστιάσει στα θετικά χαρακτηριστικά του κάθε μέλους της και στο πως δρα και λειτουργεί όταν εκφράζει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύει τον ρόλο του καθενός αξιοποιώντας τις δυνάμεις του.
  • Το Coaching υποστηρίζει την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και αποδοχής μέσα στην ομάδα. Η πεποίθηση πως για να λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή για να επιτευχθεί οποιοσδήποτε στόχος απαιτείται  η αυθεντική έκφραση και το αμοιβαίο μοίρασμα σκέψεων και πληροφοριών, μπορεί να αποτελέσει σημείο κλειδί για την επιτυχή της πορεία μέσα από τις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί. Με αυτό το τρόπο η διαφορετικότητα αξιοποιείται σαν εργαλείο προς όφελος της ομάδας.
  • Το Coaching βοηθά τα μέλη της ομάδας να αποκτήσουν έναν κοινό «φάρο». Επομένως, η ομάδα αποκτά συνειδητότητα για τον τρόπο που λειτουργεί και επικοινωνεί, καθώς επίσης μαθαίνει πως να επιτυγχάνει το αποτέλεσμα που κάθε φορά επιδιώκει πιο γρήγορα και ποιοτικά.
  • Το Coaching ενθαρρύνει την ομάδα στην σταθεροποίηση συμπεριφορών επιτυχίας, με στόχο την αύξηση ή την διατήρηση μιας πολύ καλής απόδοσης. Η ομάδα μαθαίνει πως να αξιοποιεί τα μέλη της στο μέγιστο δυνατό και αντίστοιχα ο κάθε ένας τους ξεχωριστά μοιράζεται με την ομάδα τον καλύτερο του εαυτό. Καλλιεργούν νέες δεξιότητες, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον μέσα σε ένα πλαίσιο σαφών ορίων, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα πολύ υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας.