Γνωρίζετε τις δυνάμεις των στελεχών σας;

Mια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται οι εταιρίες να διαχειριστούν στις μέρες μας είναι η εξέλιξη των στελεχών τους, όσον αφορά όχι μόνο στο πως θα διατηρήσουν μια καλή ατομική απόδοση αλλά και στο πως θα την μεγιστοποιήσουν, προς όφελος τόσο του οργανισμού όσο και του ίδιου του στελέχους. Μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών […]