Γνωρίζετε τις δυνάμεις των στελεχών σας;

Mια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται οι εταιρίες να διαχειριστούν στις μέρες μας είναι η εξέλιξη των στελεχών τους, όσον αφορά όχι μόνο στο πως θα διατηρήσουν μια καλή ατομική απόδοση αλλά και στο πως θα την μεγιστοποιήσουν, προς όφελος τόσο του οργανισμού όσο και του ίδιου του στελέχους. Μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών[…..]

Coaching on performance

In a market, where there is a growing need for businesses to maintain and increase the performance of their executives, it is necessary not only to highlight but also to adopt practices that will advance human capital of companies. Coaching, as a defining methodology for achieving goals and increasing performance, can give the answer to[…..]