Γνωρίζετε τις δυνάμεις των στελεχών σας;

Mια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται οι εταιρίες να διαχειριστούν στις μέρες μας είναι η εξέλιξη των στελεχών τους, όσον αφορά όχι μόνο στο πως θα διατηρήσουν μια καλή ατομική απόδοση αλλά και στο πως θα την μεγιστοποιήσουν, προς όφελος τόσο του οργανισμού όσο και του ίδιου του στελέχους. Μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών έχουν προκύψει διάφορες προσεγγίσεις για το πως μπορεί κανείς να αναπτύξει τον εαυτό του και τους άλλους, με τις επικρατέστερες τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη δεκαετία να προτείνουν την εστίαση στις αδυναμίες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να επικεντρώνονται στην βελτίωση των αδυναμιών και την κάλυψη των κενών του στελέχους, θέτοντας στο επίκεντρο της προσοχής τα ελλείμματα του. Ωστόσο, υπογραμμίζοντας συνεχώς τα αδύναμα στοιχεία κάποιου φαίνεται να μην είναι πολύ κινητοποιητικό.

Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει, αφορά στο πως θα ανακαλύψεις τον καλύτερο δυνατό εαυτό του στελέχους όταν επικεντρώνεσαι μόνο στις αδυναμίες του. Όταν αναζητάς μόνο αδυναμίες, αυτό που θα εισπράξεις πιθανότατα θα αντικατοπτρίζει μια απλά βελτιωμένη εκδοχή του ατόμου.  Το οξύμωρο αυτό σχήμα φαίνεται να βρίσκει απάντηση στην προσέγγιση του Strengths based Coaching, στην οποία το στέλεχος ανακαλύπτει τα δυνατά του χαρακτηριστικά και μαθαίνει πως μπορεί να είναι στην καλύτερη δυνατή εκδοχή του, αξιοποιώντας συνειδητά όλη τη δυναμική του.

Με αυτόν τον τρόπο, το στέλεχος ανακαλύπτει τι είναι αυτό που λειτουργεί στην καθημερινότητα του, σε τι είναι καλός, τι κάνει και είναι αποδοτικός. Αποκτά μια θετική αυτογνωσία και ανακαλύπτει συμπεριφορές επιτυχίας. Επομένως, αρχίζει να διαμορφώνει μια στρατηγική διαχείρισης των διάφορων θεμάτων, κατά την οποία αντιλαμβάνεται κάθε τι που καλείται να διαχειριστεί όχι σαν πρόβλημα αλλά σαν πρόκληση. Μαθαίνει να επιστρατεύει τον δυνατό του εαυτό για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Ταυτόχρονα όμως, θέτει και επεξεργάζεται στόχους,  που βρίσκουν σύμμαχο τις δυνάμεις του.

Το Strengths based Coaching δρα κινητοποιητικά, ενθαρρύνοντας το στέλεχος στον προσδιορισμό του βέλτιστου τρόπου απάντησης στις καθημερινές προκλήσεις του εργασιακού του περιβάλλοντος. Το άτομο μαθαίνει ποιες είναι οι δυνάμεις του, πως λειτουργούν και εκφράζονται  στο συγκεκριμένο επαγγελματικό πλαίσιο. Επομένως, μέσω αυτής της προσέγγισης, ακόμα και οι αδυναμίες μεταφράζονται σε λάνθασμένη χρήση των δυνάμεων. Με αυτόν τον τρόπο το στέλεχος ενδυναμώνεται και οι επαγγελματικές του επιδόσεις αυξάνονται. Επιπλέον, έρευνες δείχνουν πως η προσέγγιση των δυνάμεων επιφέρει λιγότερο στρες, καθώς επίσης και δυναμικές αλλαγές στην ενέργεια, την αυτοπεποίθηση και την ανθεκτικότητα του ατόμου (Linley et al., 2010).

Οι επιχειρήσεις, συμπερασματικά, που ενδιαφέρονται για αυξημένες εργασιακές επιδόσεις των στελεχών τους έχουν ήδη κατανοήσει πως ο πιο γρήγορος και ασφαλής δρόμος είναι μέσω των δυνατών τους χαρακτηριστικών. Εμφυσώντας αυτό το κλίμα στους οργανισμούς, επιτυγχάνεται ενδοεπιχειρησιακά μια γενικευμένη αίσθηση θετικότητας, καθώς διαχέεται το ενδιαφέρον για μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού των στελεχών.

Βιβλιογραφία

Linley P.A., Nielsen K.M., Gillett R., Biswas-Diener R., 2010. Using signature strengths in pursuit of goals: Effects on goal progress, need satisfaction, and well-being, and implications for coaching psychologists.  International Coaching Psychology Review, 5(1):6–15.