Τι προσφέρουμε

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης “The Leader as Coach”, εστιάζουμε στην απόκτηση προχωρημένων δεξιοτήτων ηγεσίας, κινητοποίησης και coaching-skills που κάθε ηγέτης οφείλει να εφαρμόζει στην ομάδα του για να αυξήσει την απόδοσή της.

Τι είναι το πρόγραμμα “Developing the Leader as Coach”;

Η εκπαίδευση στο πρόγραμμα αυτό εμβαθύνει σε προχωρημένες δεξιότητες  και στοχεύει στην επιτυχημένη άσκηση του Managerial Coaching από ανώτερα και ανώτατα στελέχη. Οι ηγέτες μετασχηματίζονται σε Coaches χωρίς να απωλέσουν τον σημαντικό τους ρόλο στην διοικητική δομή, μαθαίνουν να εφαρμόζουν Leadership & Team Coaching και να αναπτύσσουν coaching-culture στις ομάδες ή τις επιχειρήσεις που διοικούν.

 • Managerial Coaching.
  Το Managerial Coaching είναι το coaching που εφαρμόζουν οι ηγέτες στους ανθρώπους που διοικούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε επίσημες αλλά και ανεπίσημες συναντήσεις.
 • Διάχυση της αλλαγής μέσω της εκπαίδευσης
  Οι leaders μαθαίνουν σε έναν νέο τρόπο ηγεσίας εντός της εκπαιδευσης, το νέο μοτίβο αντανακλάται στις ομάδες τους και τα μέλη των ομάδων το διαχέουν στον οργανισμό.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Τα Workshops της CP Coaching & Training Interventions συνδυάζουν τις αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης ενηλίκων και του Coaching. Δηλαδή:

 • Στοχεύουν στην αλλαγή και την ανάπτυξη των στελεχών.
 • Είναι βιωματικά & ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή.
 • Αξιοποιούν την προσωπικότητα και την εμπειρία των συμμετεχόντων.
 • Θέτουν σαφείς και μετρήσιμους εκπαιδευτικούς στόχους.
 • Περιλαμβάνουν πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που διδάσκουν.
 • Είναι εξειδικευμένα και σχεδιάζονται κατόπιν αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε επιχείρησης.

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, με εστίαση στο αποτέλεσμα, τις λύσεις και την έμπρακτη αλλαγή. Πιστεύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων και στον σπουδαίο αντίκτυπο μικρής κλίμακας, στοχευμένων παρεμβάσεων.

Εξειδίκευση

Μοναδική εξειδίκευση σε Coaching, Εκπαίδευση, Ψυχολογία.

Εμπειρία

10ετή εμπειρία με στελέχη, επιχειρήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεθοδολογία

Σαφής μεθοδολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς ατάκες.

Εμπιστευτικότητα

Αυστηροί κανόνες προσωπικού και εμπορικού απορρήτου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηγετικά στελέχη που ασκούν διοίκηση σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο, ηγούνται τμημάτων και επιχειρήσεων ή έχουν επιλεχθεί να εισέλθουν στο upper / top management και προετοιμάζονται για αυτό. Πιο συγκεκριμένα, σε:

 • C-suite / C-level executives.
 • Middle & Top Management executives.
 • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
 • Ανώτατα στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας.

Περιεχόμενα της εκπαίδευσης / Coaching-skills

 • Μοντέλο Αυθεντικής Ηγεσίας.
 • Στρατηγικό Μοντέλο Ηγεσίας.
 • Το Σύνδρομο του Ικάρου στην Ηγεσία.
 • Leadership & Group dynamics – Ανάπτυξη ομάδας.
 • Positive Psychology – Strengths based Leadership.
 • Μini Coaching sessions – δομή και τεχνική.
 • Τεχνικές αναστοχασμού και ενεργοποίησης μάθησης.
 • Συστημικό Team Coaching: Κυκλικότητα και Παράδοξα.
 • Γνωσιακό Συμπεριφορικό Coaching.
 • Solution Focused Reflecting Team.
 • Μοντέλα στοχοθεσίας με ομάδες.
 • Μοντέλα Διαχείρισης αλλαγής.

Το περιεχόμενο του προγράμματος καθορίζεται και οριστικοποιείται κατόπιν αξιολόγησης των στόχων της επιχείρησης των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων.

Supervision & Follow up

Με σκοπό την διασφάλιση μιας επιτυχημένης παρέμβασης, υλοποιούμε συναντήσεις εποπτείας και follow up με την ομάδα των εκπαιδευόμενων σε βάθος εξαμήνου μετά την εκπαίδευση.

Δείτε την προσέγγιση και την μεθοδολογία μας