Τι προσφέρουμε

Το Team Coaching εστιάζει στην αλληλεπίδραση και την σχέση μεταξύ των μελών μιας ομάδας και στους στόχους που οφείλει να επιτύχει διατηρώντας την ισορροπία ανάμεσα στην λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά της.

Τι είναι το Team Coaching;

Το Team Coaching στοχεύει ταυτόχρονα σε δύο παράλληλες διεργασίες της ομάδας. Πρώτον, στα δυναμικά της, δηλαδή τις σχέσεις, τους ρόλους, τις προσδοκίες και τις συμπεριφορές που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών. Δεύτερον, στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα της ομάδας δηλαδή στην επίτευξη των στόχων της. Οι δύο αυτές διεργασίες αλληλοπλέκονται και η μία τροφοδοτεί την άλλη. Με το Coaching υποστηρίζουμε την ομάδα και στα δύο επίπεδα διατηρώντας την απαραίτητη ισορροπία.

 • Ένα πεδίο γεμάτο παγόβουνα
  Οι ομάδες είναι ένα πεδίο γεμάτο παγόβουνα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια. Απαιτείται επεξεργασία των δυναμικών του συστήματος πέρα από το εύκολα παρατηρήσιμο.
 • Εστίαση στην απόδοση και την αποστολή
  Η ομάδα οφείλει να είναι ευθυγραμμισμένη με τους στρατηγικούς σκοπούς του οργανισμού. Απαιτείται δημιουργική κατανομή ρόλων, σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι, αυθεντική ηγεσία και διαρκής μάθηση.

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, με εστίαση στο αποτέλεσμα, τις λύσεις και την έμπρακτη αλλαγή. Πιστεύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων και στον σπουδαίο αντίκτυπο μικρής κλίμακας, στοχευμένων παρεμβάσεων.

Εξειδίκευση

Μοναδική εξειδίκευση σε Coaching, Εκπαίδευση, Ψυχολογία.

Εμπειρία

10ετή εμπειρία με στελέχη, επιχειρήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεθοδολογία

Σαφής μεθοδολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς ατάκες.

Εμπιστευτικότητα

Αυστηροί κανόνες προσωπικού και εμπορικού απορρήτου.

Σε ποιους απευθύνεται

To Team Coaching εφαρμόζεται σε ομάδες που συστήνονται και λειτουργούν εντός επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλες τις βαθμίδες του οργανογράμματος και απαρτίζονται από τουλάχιστον 3 άτομα. Οι συνεδρίες υλοποιούνται με 3 έως 12 συμμετέχοντες. Πιο συγκεκριμένα, σε:

 • Ομάδες ηγεσίας.
 • Ομάδες ιδιοκτησίας (ομάδα μετόχων που ασκούν διοίκηση).
 • Ομάδες στελεχών (Executive Team Coaching).
 • Ομάδες εργαζομένων (frontline teams).

Στο Team Coaching εργαζόμαστε στα εξής:

 • Διάγνωση σταδίου ανάπτυξης της ομάδας.
 • Αποσαφήνιση της ταυτότητας και της αποστολής της ομάδας.
 • Αποσαφήνιση των ρόλων, των προσδοκιών και των ορίων.
 • Επεξεργασία των ανεπίσημων κανόνων και συμμαχιών.
 • Επεξεργασία του μοντέλου ηγεσίας.
 • Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.
 • Εντοπισμός συμπεριφορών που εμποδίζουν την επιτυχία.
 • Ανάπτυξη νέων συμπεριφορών επιτυχίας.
 • Ενίσχυση της συστημικής επίγνωσης.
 • Ευθυγράμμιση του πλάνου προσωπικής ανάπτυξης των μελών με την συμμετοχή στην ομάδα.
 • Μέτρηση και συνειδητή αξιοποίηση των δυνάμεων της ομάδας.
 • Ανάπτυξη ιδιαίτερης ταυτότητας και συνεκτικής κουλτούρας της ομάδας.
 • Σύνδεση της ομάδας με την επιχείρηση και τους στρατηγικούς σκοπούς της.
 • Καλλιέργεια διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
 • Ευθυγράμμιση και καθορισμός μετρήσιμων στόχων.
 • Καταμερισμός εργασιών με βάση τις δυνάμεις και τα ταλέντα των μελών.
 • Σχεδιασμός πλάνων επίτευξης στόχων.
 • Παρακολούθηση εργασιών – βημάτων υλοποίησης.
 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων αναστοχασμού και αυτόνομης μάθησης σε κάθε συνάντηση.
 • Διαχείριση επιτυχιών & αποτυχιών.
 • Σταθεροποίηση πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων.

Δείτε την προσέγγιση και την μεθοδολογία μας