Μια Άσκηση Team Coaching για Managers(Part 2): Ξανά «συστήνοντας» τα μέλη της ομάδας

Στη σύγχρονη επιχειρησιακή πραγματικότητα, όπου οι ομάδες πια δεν λογίζονται σαν απλό άθροισμα προσωπικοτήτων αλλά ως δυναμικά συστήματα, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα όχι μόνο της ύπαρξης ικανών και αποτελεσματικών στελεχών που λειτουργούν ως μονάδες αλλά και τον τρόπο που τελικά οι μονάδες αυτές συνδέονται μεταξύ τους και παράγουν αποτελέσματα. Ωστόσο, οι περισσότερες […]

Μια άσκηση Team Coaching για Managers: Αυξάνοντας την Ευθυγράμμιση των Ομάδων

Μια από τις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι Managers στη σύγχρονη πραγματικότητα είναι η διατήρηση του ρυθμού εργασίας των ομάδων τους σε υψηλούς ρυθμούς αποτελεσματικότητας. Συχνά γίνονται αναφορές για την ύπαρξη μη αποδοτικών ομάδων που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και τα αποτελέσματα ολόκληρης της επιχείρησης. Ομάδες κατακερματισμένες που λειτουργούν με συγκεκριμένα μέλη ως «μονάδες[…..]

Business Coaching για μικρές επιχειρήσεις

Το Small Business Coaching αποπνέει όλη τη φιλοσοφία και την ουσία μιας μεθοδολογίας, που προωθεί την εξέλιξη τόσο του ίδιου του επιχειρηματία, ως άτομο όσο και της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του Coach και του επιχειρηματία μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστευτικότητας και ανάπτυξης, βοηθούν τον τελευταίο στον προσδιορισμό ξεκάθαρων επιχειρηματικών πλάνων[…..]

Coaching on performance

In a market, where there is a growing need for businesses to maintain and increase the performance of their executives, it is necessary not only to highlight but also to adopt practices that will advance human capital of companies. Coaching, as a defining methodology for achieving goals and increasing performance, can give the answer to[…..]