Τι προσφέρουμε

Στο Start-up Coaching εργαζόμαστε στον μετασχηματισμό μιας ιδέας σε στόχο και τελικά σε επιχείρηση, μέσα από τον σχεδιασμό συγκεκριμένων πλάνων. Παράλληλα ωστόσο, εστιάζουμε στην ανάπτυξη ενός σαφούς επαγγελματικού προφίλ του νέου επιχειρηματία ή της ομάδας.

Τι είναι το Startup Coaching

Το Startup Coaching αποτελεί μια εξειδικευμένη εφαρμογή του Business Coaching σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εν δυνάμει επιχειρηματίες. Μέσα από τις συνεδρίες, υποστηρίζουμε τους νέους επιχειρηματίες στο τρίπτυχο καινοτομία – στόχευση πελατολογίου – ταχύτατη ανάπτυξη. Εργαζόμαστε τόσο σε δυαδικές συνεδρίες με τον νέο επιχειρηματία όσο και σε ομαδικές συνεδρίες με τους ανθρώπους που υλοποιούν την ιδέα.

 • Προετοιμασία – σχεδιασμός – δράση
  Οι φάσεις της καλής προετοιμασίας και του ολοκληρωμένου σχεδιασμού είναι καθοριστικές στο Startup Coaching, προτού εισέλθουμε στο κύριο μέρος της υλοποίησης.
 • Επαγγελματοποίηση & συνέπεια
  Η καλλιέργεια επαγγελματικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στο εγχείρημα θα μετατρέψουν την ιδέα σε επιχείρηση με σαφές πλάνο, ρόλους και λειτουργίες.

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, με εστίαση στο αποτέλεσμα, τις λύσεις και την έμπρακτη αλλαγή. Πιστεύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων και στον σπουδαίο αντίκτυπο μικρής κλίμακας, στοχευμένων παρεμβάσεων.

Εξειδίκευση

Μοναδική εξειδίκευση σε Coaching, Εκπαίδευση, Ψυχολογία.

Εμπειρία

10ετή εμπειρία με στελέχη, επιχειρήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεθοδολογία

Σαφής μεθοδολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς ατάκες.

Εμπιστευτικότητα

Αυστηροί κανόνες προσωπικού και εμπορικού απορρήτου.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Startup Coaching απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει μία επιχειρηματική ιδέα και βρίσκονται στην φάση της προετοιμασίας ή έχουν ξεκινήσει την υλοποίησή της. Πιο συγκεκριμένα:

 • Σε εν δυνάμει και νέους επιχειρηματίες.
 • Σε ομάδες νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
 • Σε Startups που εργάζονται ήδη.

Στο Startup Coaching εργαζόμαστε στα εξής:

 • Οικοδόμηση οράματος.
 • Προσδιορισμός ταυτότητας, αρχών και αξιών.
 • Αποσαφήνιση κινήτρων, σύνδεση και κινητοποίηση.
 • Εξοικείωση με τη διαδικασία της στοχοθεσίας.
 • Ορισμός επιμέρους στόχων, σχεδιασμός πλάνου.
 • Υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων.
 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων ηγεσίας και αυτορρύθμισης.
 • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και ενδυνάμωση των νέων επιχειρηματιών.
 • Αξιοποίηση των θετικών στοιχείων του χαρακτήρα.
 • Αύξηση επιδόσεων και διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Εστίαση στην δράση και την αποτελεσματικότητα.
 • Επαγγελματοποίηση και ανάπτυξη σταθερών συμπεριφορών εργασίας.
 • Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, αποσαφήνιση ρόλων και καταμερισμός εργασιών (εφόσον πρόκειται για ομάδα).

Δείτε την προσέγγιση και τη μεθοδολογία μας