Τι προσφέρουμε

Χορηγούμε τυποποιημένα, έγκυρα και αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία με σκοπό την αξιολόγηση δεξιοτήτων και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, αντικειμενικές μετρήσεις με αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων.

Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων στο Coaching

Τα ψυχομετρικά εργαλεία που αξιοποιούμε είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και ανταποκρίνονται στα επιστημονικά πρότυπα εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Έχουν κατασκευαστεί σε καταξιωμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και η χορήγησή τους ακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα, όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί στα αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά του κλάδου μας.

 • Μέτρηση & αξιοποίηση δεδομένων
  Με τη χρήση τυποποιημένων εργαλείων μέτρησης εντοπίζουμε άμεσα και αποτελεσματικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των στελεχών. Έτσι σχεδιάζουμε κατάλληλες για εσάς υπηρεσίες.
 • Επιστημονική τεκμηρίωση 
  Η χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, καθώς τα στοιχεία που αξιοποιούμε προκύπτουν από αντικειμενικές μετρήσεις.

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, με εστίαση στο αποτέλεσμα, τις λύσεις και την έμπρακτη αλλαγή. Πιστεύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων και στον σπουδαίο αντίκτυπο μικρής κλίμακας, στοχευμένων παρεμβάσεων.

Εξειδίκευση

Μοναδική εξειδίκευση σε Coaching, Εκπαίδευση, Ψυχολογία.

Εμπειρία

10ετή εμπειρία με στελέχη, επιχειρήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεθοδολογία

Σαφής μεθοδολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς ατάκες.

Εμπιστευτικότητα

Αυστηροί κανόνες προσωπικού και εμπορικού απορρήτου.

Σε ποιο πλαίσιο και με ποιο σκοπό χορηγούνται

Τα ψυχομετρικά εργαλεία χορηγούνται τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους εξής σκοπούς:

 • Εντοπισμό και αξιοποίηση Δυνάμεων του Χαρακτήρα κάθε στελέχους
 • Εντοπισμό και αξιοποίηση των θετικών χαρακτηριστικών των μελών μιας ομάδας.
 • Αξιολόγηση φιλοσοφίας και αποτελεσματικότητας της Ηγεσίας.
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της ομάδας.
 • Αξιολόγηση κλίματος συνεργασίας της ομάδας.
 • Αξιολόγηση και ενίσχυση του Ψυχολογικού Κεφαλαίου των στελεχών.
 • Αξιολόγηση των στοιχείων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Εξειδικευμένη αξιολόγηση και σχεδιασμός παρέμβασης σε στρατιωτικές μονάδες και υπηρεσίες ασφαλείας.

Δείτε την προσέγγιση και τη μεθοδολογία μας