Τι προσφέρουμε

Οι περισσότεροι οργανισμοί επιλέγουν στελέχη με βάση τι και ποιους γνωρίζουν, δηλαδή το ατομικό και κοινωνικό τους κεφάλαιο. Στο Psycap Interventions εστιάζουμε και παρεμβαίνουμε στο ποιοι μπορούν να γίνουν αναπτύσσοντας το δυναμικό τους. 

Τι είναι το PsyCap Intervention

Το πρόγραμμα Psychological Capital (PsyCap) Intervention στοχεύει στην ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου κάθε στελέχους μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια. Τα στελέχη ενισχύουν τα στοιχεία της Ελπίδας (Hope), της Αυτό-αποτελεσματικότητάς (Self-Efficacy), της Αισιοδοξίας (Optimism) και της Ανθεκτικότητας (Resilience). Η αλληλεπίδραση των στοιχείων αυτών στη Διοίκηση, δημιουργεί μια ισχυρή και θετική δυναμική προς τα εμπρός.

 • Μπορεί να μετρηθεί, μπορεί να καλλιεργηθεί.
  Το Ψυχολογικό Κεφάλαιο έχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: πρώτον, μπορεί να μετρηθεί με σύγχγρονα ψυχομετρικά εργαλεία και δεύτερον, μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από βιωματικά εργαστήρια.
 • Από το ατομικό στο ομαδικό και το συλλογικό
  Το Ψυχολογικό Κεφάλαιο είναι ατομικό κεφάλαιο κάθε στέλεχος. Ωστόσο, μέσα από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, διαμορφώνει μια νέα θετική δυναμική ανάπτυξης του οργανισμού.

Δομή & μεθοδολογία

Το PsyCap Intervention αποτελεί μια μικροπαρέμβαση ακριβείας η οποία χαρακτηρίζεται από προσχεδιασμένη δομή και ακολουθεί αυστηρό πρωτόκολλο βάσει των σχετικών ερευνών. Επομένως, για λόγους εγκυρότητας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας, η δομή και η μεθοδολογία των ασκήσεων δεν υπόκεινται σε προσαρμογές.

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, με εστίαση στο αποτέλεσμα, τις λύσεις και την έμπρακτη αλλαγή. Πιστεύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων και στον σπουδαίο αντίκτυπο μικρής κλίμακας, στοχευμένων παρεμβάσεων.

Εξειδίκευση

Μοναδική εξειδίκευση σε Coaching, Εκπαίδευση, Ψυχολογία.

Εμπειρία

10ετή εμπειρία με στελέχη, επιχειρήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεθοδολογία

Σαφής μεθοδολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς ατάκες.

Εμπιστευτικότητα

Αυστηροί κανόνες προσωπικού και εμπορικού απορρήτου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη όλων των βαθμίδων διοίκησης, κυρίως στο Middle & Top Management. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών ομάδων οι οποίες σχεδιάζονται σε συνεργασία με τον coach. Πιο συγκεκριμένα σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων & οργανισμών.
 • Σε στελέχη ομάδων συγκεκριμένου έργου.
 • Σε στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας.

Περιεχόμενα της παρέμβασης

 • Μέτρηση Ψυχολογικού Κεφαλαίου στελεχών.
 • Ασκήσεις ανάπτυξης ελπίδας.
 • Ασκήσεις ανάπτυξης της αίσθησης αυτο-αποτελεσματικότητας.
 • Ασκήσεις ανάπτυξης της ανθεκτικότητας.
 • Ασκήσεις ανάπτυξης αισιόδοξης στάσης.
 • Μέτρηση Ψυχολογικού Κεφαλαίου κατά την ολοκλήρωση.

Οι λέξεις Hope, Self-efficacy, Resilience, Optimism αποτελούν επιστημονικούς όρους της Θετικής Ψυχολογίας και το περιεχόμενό τους δεν σχετίζεται με εκείνο που λαμβάνουν στην καθημερινή, κοινωνική τους χρήση.

Supervision & Follow up

Με σκοπό την διασφάλιση μιας επιτυχημένης παρέμβασης, υλοποιούμε συναντήσεις εποπτείας και follow up με την ομάδα των εκπαιδευόμενων σε βάθος εξαμήνου μετά την εκπαίδευση.

Δείτε την προσέγγιση και τη μεθοδολογία μας