Η μέθοδός μας

Οι παρεμβάσεις μας ακολουθούν μια σαφή και σταθερή δομή, μέσα από τέσσερα στάδια υλοποίησης. Η δομή αυτή προσαρμόζεται στο κάθε αίτημα ώστε να επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Βήμα 1ο: Υποδοχή & Αξιολόγηση του αιτήματος.

Στη φάση αυτή υλοποιείται η υποδοχή και αξιολόγηση του αιτήματός σας. Πραγματοποιούμε συνεδρίες με όλους τους εμπλεκόμενους. Διερευνούμε τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τους στόχους σας, χαρτογραφούμε το πλαίσιο και αξιολογούμε τη δυναμική του αιτήματος. Η φάση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς ολοκληρώνεται με την διατύπωση πρόγνωσης που θα κρίνει και το μέλλον της συνεργασίας μας. Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε διεξοδικά για τη μεθοδολογία, τις δυνατότητες των παρεμβάσεων μας, τις λύσεις που προτείνουμε καθώς και για τους περιορισμούς του έργου.

Βήμα 2ο: Σχεδιασμός πλάνου παρέμβασης.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης σχεδιάζουμε το πλάνο της παρέμβασής μας το οποίο περιλαμβάνει: τους αρχικούς στόχους, τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης, την πρόγνωση για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, την προσέγγιση που θα αξιοποιήσουμε, τον αριθμό συνεδριών / ωρών εκπαίδευσης που απαιτούνται. Το πλάνο κατατίθεται γραπτώς και όλα τα μέρη δεσμεύονται στην υποστήριξη του έργου από τη θέση τους.

Βήμα 3ο: Υλοποίηση έργου & Εποπτεία.

Στη φάση αυτή, το έργο υλοποιείται καθώς πραγματοποιούνται οι συνεδρίες ή τα εκπαιδευτικά εργαστήρια βάσει προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης λαμβάνουμε διαρκώς feedback από τους coachees / trainees και συνεργαζόμαστε τακτικά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την πορεία του έργου. Είναι πιθανό να υπάρξουν βελτιώσεις ακριβείας κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγουμε.

Βήμα 4ο: Ολοκλήρωση.

Το έργο ολοκληρώνεται με την επίτευξη των στόχων και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από όλες τις πλευρές. Κατά την ολοκλήρωση λαμβάνουμε ανατροφοδότηση από όλους τους εμπλεκόμενους και συντάσσουμε το “final report” ώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία να αρχειοθετηθούν και να είναι αξιοποιήσιμα για το μέλλον.

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι και ανελαστικοί σε ζητήματα εμπιστευτικότητας και απορρήτου. Η εμπιστευτικότητα αφορά τόσο το εμπορικό/βιομηχανικό απόρρητο των επιχειρήσεων και των οργανισμών με τους οποίους εργαζόμαστε όσο και το προσωπικό / ψυχολογικό απόρρητο των ανθρώπων με τους οποίους υλοποιούμε τις συνεδρίες και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Η αρχή της εχεμύθειας καλύπτει κάθε συνάντησή μας ακόμη και αν δεν προχωρήσει σε ανάληψη κάποιου έργου.