Τι προσφέρουμε

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, στοχεύουμε στην επαγγελματική εκπαίδευση εσωτερικών coaches που θα παρέχουν συνεδρίες ενδυνάμωσης, στοχοθεσίας και ανάπτυξης εντός του οργανισμού με στελέχη και εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ρόλου τους.

Τι είναι το πρόγραμμα “Internal Coach Training”;

Το πρόγραμμα “Internal Coach Training” στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση Coaches που θα παρέχουν υπηρεσίες εντός του οργανισμού με ρόλο που θα προβλέπεται στο οργανόγραμμα. Οι εσωτερικοί Coaches παρέχουν ατομικές κυρίως συνεδρίες και συντονίζουν ομαδικά εργαστήρια, ενισχύουν τα ικανά στελέχη της επιχείρησης και καλλιεργούν μια coaching-κουλτούρα που συμβάλλει στην συνολική βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων.

 • Coaching εκ των έσω
  Ο ρόλος του Internal Coach γίνεται όλο και πιο αναγκαίος, ιδιαίτερα σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο Internal Coach αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο ενδυνάμωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Μεγάλες δυνατότητες αλλά και προκλήσεις
  Ο ρόλος του Internal Coach είναι απαιτητικός. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει αφορούν ζητήματα ιεραρχίας, εμπιστευτικότητας και δεοντολογίας ενώ σε λίγο χρόνο οφείλει να επιφέρει σημαντικές αλλαγές.

Μεθοδολογία

Τα Workshops της CP Coaching & Training Interventions συνδυάζουν τις αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης ενηλίκων και του Coaching. Δηλαδή:

 • Στοχεύουν στην αλλαγή και την ανάπτυξη των στελεχών.
 • Είναι βιωματικά & ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή.
 • Αξιοποιούν την προσωπικότητα και την εμπειρία των συμμετεχόντων.
 • Θέτουν σαφείς και μετρήσιμους εκπαιδευτικούς στόχους.
 • Περιλαμβάνουν πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που διδάσκουν.
 • Είναι εξειδικευμένα και σχεδιάζονται κατόπιν αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε επιχείρησης.

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, με εστίαση στο αποτέλεσμα, τις λύσεις και την έμπρακτη αλλαγή. Πιστεύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων και στον σπουδαίο αντίκτυπο μικρής κλίμακας, στοχευμένων παρεμβάσεων.

Εξειδίκευση

Μοναδική εξειδίκευση σε Coaching, Εκπαίδευση, Ψυχολογία.

Εμπειρία

10ετή εμπειρία με στελέχη, επιχειρήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεθοδολογία

Σαφής μεθοδολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς ατάκες.

Εμπιστευτικότητα

Αυστηροί κανόνες προσωπικού και εμπορικού απορρήτου.

Σε ποιους απευθύνεται

To πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που θα αναλάβουν σχετικούς ρόλους και θα ασκήσουν coaching εντός της επιχείρησης ή του οργανισμού. Δεν απαιτείται πρότερη εμπειρία στο Coaching ή μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση. Συγκεκριμένα, ενδείκνυνται τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Άνω των 30 ετών.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στο Management.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο HR, το Business ή Organizational Psychology βοηθά στο καλύτερο αποτέλεσμα.

Περιεχόμενα της εκπαίδευσης / Coaching-skills

 • Oρισμός και περιεχόμενο του Coaching.
 • H τεχνική της Coaching -συνεδρίας.
 • Τεχνικές επικοινωνίας στο Coaching.
 • Μοντέλα GROW, PRACTICE, SOLUTION, FOCUS.
 • Γνωσιακό – συμπεριφορικό Coaching.
 • Συνθετικό μοντέλο Executive Coaching.
 • Solution-focused Coaching.
 • Ειδικά ζητήματα στο Internal Coaching.
 • Εκπαίδευση σε ψυχομετρικά εργαλσία Θετικής Ψυχολογίας.

Το περιεχόμενο του προγράμματος καθορίζεται και οριστικοποιείται κατόπιν αξιολόγησης των στόχων της επιχείρησης των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων.

Supervision & Follow up

Με σκοπό την διασφάλιση της επιτυχίας της παρέμβασής μας, υλοποιούμε συναντήσεις εποπτείας και follow up με την ομάδα των εκπαιδευόμενων σε βάθος εξαμήνου μετά την εκπαίδευση.

Δείτε την προσέγγιση και τη μεθοδολογία μας