Η Petras Coaching PC είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Athens Coaching Institute και εξειδικεύεται αποκλειστικά στο Organizational Coaching. Η ομάδα μας παρέχει συνεδρίες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε στελέχη διοίκησης και ηγεσίας, επιχειρήσεων και πολυεθνικών οργανισμών.

Ιδρύθηκε για να στεγάσει τα ταλέντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αφοσίωση των ανθρώπων μας στον κλάδο της Οργανωσιακής Ψυχολογίας, της Διοίκησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ποιοτικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας με μεγάλο και θετικό αντίκτυπο στην απόδοση ατόμων και οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε:

Coaching Sessions:

 • Leadership Coaching.
 • Executive Coaching.
 • Team Coaching.
 • Small Business Coaching.

Consulting:

 • Αξιολόγηση & Profiling.
 • Ανάπτυξη Coaching κουλτούρας.
 • Leadership Consulting.

Training:

 • Coaching Skills for Executives
 • Developing the Leader as Coach.
 • Internal Coach Training.
 • Psychological Capital Interventions.

Η ταυτότητά μας

Οι αρχές και οι αξίες ενός συστήματος ορίζουν την ταυτότητα και τη δυναμική του. Στη CP υπηρετούμε τις παρακάτω αξίες:

Αγάπη για μάθηση

Δια βίου μάθηση & επαγγελματική ανάπτυξη

Εργατικότητα

Πιστεύουμε στην εργασία ως αξία και μέσο προόδου

Πίστη

Έχουμε πίστη στις δυνάμεις κάθε ανθρώπου

Κριτική σκέψη

Μελετάμε διεξοδικά κάθε πτυχή του ζητήματος

Χαμηλό προφίλ

Φέρνουμε αποτελέσματα χωρίς να σηκώνουμε σκόνη

Αυθεντικότητα

Ειλικρίνεια, διαφάνεια, υπευθυνότητα

Ποιότητα

Κανένας συμβιβασμός σε θέματα ποιότητας

Πειθαρχία

Αυτορρύθμιση, επιμονή, εστίαση στο αποτέλεσμα