Τι προσφέρουμε

Στο Assessment & Profiling εστιάζουμε στην δυναμική ανάπτυξη κάθε στελέχους, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα συμπεριφορικά και νοητικά του μοτίβα, ανάλογα με τους στόχους και τις προσδοκίες της σκιαγράφησης.

Τι είναι το executive profiling;

Το Executive Profiling αποτελεί μια εξειδικευμένη και ποιοτική διεργασία η οποία εστιάζει στο άτομο που καλείται να αναλύσει. Τα στοιχεία που αναδεικνύονται αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τα σταθερά μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς, το κίνητρο, τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα και το ψυχολογικό κεφάλαιο που διαθέτει πάντοτε σε συσχέτιση με την θέση και την αποστολή για την οποία προορίζεται. Η αξιολόγηση υλοποιείται κατόπιν συναίνεσης όλων των μερών και υπόκεινται σε αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας.

 • Επιλογή προσώπων σε θέσεις και έργα 
  Το Executive Profiling αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο που επεξεργάζεται τα ατομικά χαρακτηριστικά ανθρώπων που θα αναλάβουν ανώτατες θέσεις ή απαιτητικά έργα και αποστολές.
 • Αξιοπιστία, Εμπιστευτικότητα, Ουδετερότητα
  Τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν αποτελεσματική τη διεργασία είναι η αξιοπιστία της μεθόδου, η διασφάλιση του απορρήτου, η συναίνεση των υποκειμένων και η ουδετερότητα της.

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, με εστίαση στο αποτέλεσμα, τις λύσεις και την έμπρακτη αλλαγή. Πιστεύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων και στον σπουδαίο αντίκτυπο μικρής κλίμακας, στοχευμένων παρεμβάσεων.

Εξειδίκευση

Μοναδική εξειδίκευση σε Coaching, Εκπαίδευση, Ψυχολογία.

Εμπειρία

10ετή εμπειρία με στελέχη, επιχειρήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεθοδολογία

Σαφής μεθοδολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς ατάκες.

Εμπιστευτικότητα

Αυστηροί κανόνες προσωπικού και εμπορικού απορρήτου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Executive Profiling δεν είναι μια απλή διαδικασία επιλογής προσωπικού (recruitment). Εφαρμόζεται στο πλαίσιο ανάθεσης σημαντικών διοικητικών θέσεων ηγεσίας ή στην ανάληψη δύσκολων και απαιτητικών έργων. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε:

 • Σε περιπτώσεις διαδοχής, ανάληψης ανώτατων θέσεων ή απαιτητικών έργων.
 • Σε μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς.
 • Σε επιχειρήσεις υπηρεσιών ασφάλειας δικτύων και διαδικτύου.
 • Σε στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία.

 • Αξιολόγηση συμπεριφοράς βάσει ψυχοκοινωνικού ιστορικού.
 • Μέτρηση στοιχείων προσωπικότητας με ψυχομετρικά τεστ.
 • Σκιαγράφηση προφίλ βάσει επαγγελματικών γεγονότων.
 • Αξιολόγηση Ψυχολογικού Κεφαλαίου.
 • Ατομικές συνεδρίες με ειδικό ψυχολόγο.
 • Κλινική Συνέντευξη.

Με την ολοκλήρωση του Profiling κατατίθεται διαβαθμισμένη έγγραφη εισηγητική αναφορά σε εντεταλμένο εκπρόσωπο του οργανισμού που έχει δεσμευτεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δείτε την προσέγγιση και τη μεθοδολογία μας