Τι προσφέρουμε:

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών επεξεργαζόμαστε συμπεριφορές, στάσεις και δεξιότητες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των στελεχών μιας επιχείρησης. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα εργαλείων και τεχνικών που προσαρμόζεται στις ανάγκες και τους στόχους κάθε στελέχους στο lower & middle management.

Τι είναι το Executive Coaching;

Το Executive Coaching στοχεύει στην ανάπτυξη στάσεων, συμπεριφορών και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων τους, βελτιώνοντας την απόδοση και την παραγωγικότητά τους. Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στην απόκτηση μετά-γνώσης, δηλαδή στην ανάπτυξη της αυτόνομης μάθησης ώστε να μάθουν πώς να μαθαίνουν από την εμπειρία τους.

 • Προσωπική ανάπτυξη
  Η επαγγελματική ανάπτυξη ενός στελέχους πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με την προσωπική του. Η ισορροπία αυτή επηρεάζει την απόδοσή του. Στο Coaching καλλιεργούμε δεξιότητες διαχείρισης του εαυτού και της ζωής.
 • Coaching-δεξιότητες & ικανότητες
  Σήμερα κάθε στέλεχος οφείλει να διαθέτει ικανότητες στοχοθεσίας, σχεδιασμού πλάνων, πρόγνωσης εμποδίων, να λαμβάνει αποφάσεις και να αναλαμβάνει δράσεις. To Coaching εστιάζει ακριβώς σε αυτές τις ικανότητες.

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, με εστίαση στο αποτέλεσμα, τις λύσεις και την έμπρακτη αλλαγή. Πιστεύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων και στον σπουδαίο αντίκτυπο μικρής κλίμακας, στοχευμένων παρεμβάσεων.

Εξειδίκευση

Μοναδική εξειδίκευση σε Coaching, Εκπαίδευση, Ψυχολογία.

Εμπειρία

10ετή εμπειρία με στελέχη, επιχειρήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεθοδολογία

Σαφής μεθοδολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς ατάκες.

Εμπιστευτικότητα

Αυστηροί κανόνες προσωπικού και εμπορικού απορρήτου.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Executive Coaching απευθύνεται σε στελέχη όλων των βαθμίδων διοίκησης, κυρίως στο lower & middle management και σε ανθρώπους που έχουν επιλεχθεί για να εισέλθουν στην Διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, σε:

 • Managers, Supervisors.
 • Στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.
 • Ομάδες έργου που συστήνονται με ορισμένο σκοπό.

Στο Executive Coaching εργαζόμαστε στα εξής:

 • Ζητήματα σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Στοχοθεσία & σχεδιασμός πλάνου επίτευξης στόχων.
 • Εντοπισμός και διαχείριση εμποδίων και απειλών.
 • Εντοπισμός και αξιοποίηση θετικών στοιχείων του χαρακτήρα.
 • Ενίσχυση της επίγνωσης του συστήματος και των προσδοκιών της Διοίκησης.
 • Ενίσχυση της αυτογνωσίας.
 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων ηγεσίας.
 • Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
 • Εντοπισμός συμπεριφορών και πεποιθήσεων που αναστέλλουν την επιτυχία.
 • Ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών με εστίαση στη λύση.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσιάσεων.
 • Διαχείριση άγχους & στρες.

Δείτε την προσέγγιση και τη μεθοδολογία μας