Τι προσφέρουμε

Στην καλλιέργεια Coaching-κουλτούρας σχεδιάζουμε μια συνολική παρέμβαση στον οργανισμό που θα ορίσει και θα σταθεροποιήσει πρακτικές αυτόνομης μάθησης, στοχοθεσίας, ανάπτυξης των στελεχών, ενεργητικής εμπλοκής και θετικότητας σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του.

Τι σημαίνει ανάπτυξη coaching-κουλτούρας;

Ο σχεδιασμός μιας σταθερής Coaching-κουλτούρας στην επιχείρηση είναι στην πραγματικότητα μια διαδικασία αλλαγής που αφορά τις αρχές, τις αξίες και τον τρόπο λειτουργίας κάθε κυττάρου ξεχωριστά αλλά και του οργανισμού συνολικά. Περιλαμβάνει πρωτόκολλα διαχείρισης συναντήσεων εργασίας, αλλαγή στην φιλοσοφία της Διοίκησης, συνεδρίες Coaching, εκπαίδευση σε Coaching-skills, επιμόρφωση στον τρόπο επιλογής coaching-προγραμμάτων από εξωτερικούς συνεργάτες.

 • Στροφή στη θετικότητα και τη μάθηση
  Η Coaching – κουλτούρα περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των θετικών στοιχείων των ανθρώπων και στην εγκατάσταση σταθερών μοτίβων μάθησης από την εμπειρία.
 • Εμπιστοσύνη, Συνέργεια, Ανάπτυξη  
  Η εμπιστοσύνη, η αποδοχή της δημιουργικότητας, το μοίρασμα γνώσεων και εμπειριών, η επιβράβευση και η αναγνώριση καθιστούν την εργασία μέσω αυτοπραγμάτωσης και κινητοποιούν τα στελέχη.

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, με εστίαση στο αποτέλεσμα, τις λύσεις και την έμπρακτη αλλαγή. Πιστεύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων και στον σπουδαίο αντίκτυπο μικρής κλίμακας, στοχευμένων παρεμβάσεων.

Εξειδίκευση

Μοναδική εξειδίκευση σε Coaching, Εκπαίδευση, Ψυχολογία.

Εμπειρία

10ετή εμπειρία με στελέχη, επιχειρήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεθοδολογία

Σαφής μεθοδολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς ατάκες.

Εμπιστευτικότητα

Αυστηροί κανόνες προσωπικού και εμπορικού απορρήτου.

Σε ποιους απευθύνεται

Ο σχεδιασμός πλάνου ανάπτυξης Coaching-κουλτούρας απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Τίθενται κριτήρια ωστόσο για το χρονικό πλαίσιο και τις τρέχουσες συνθήκες υλοποίησης μιας τέτοιας παρέμβασης ώστε να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική.

Σε τι αφορά η coaching-κουλτούρα

Ενδεικτικά, η διαμόρφωση μιας coaching – κουλτούρας περιλαμβάνει:

 • Διαμόρφωση θετική δυναμικής με αισιοδοξία και αποτελεσματικότητα.
 • Εστίαση στα θετικά στοιχεία των στελεχών και ανάλογος καταμερισμός έργων.
 • Σταθεροποίηση πρακτικών μάθησης και ανάπτυξης σε όλα τα υποσυστήματα.
 • Εκπαίδευση και ορισμός εσωτερικών coaches.
 • Ενσωμάτωση Coaching αρχών και τεχνικών στην ηγεσία.
 • Διαμόρφωση πλαισίου που ενθαρρύνει τη συνέργεια.
 • Οικοδόμηση συλλογικής ταυτότητας και οράματος.
 • Πρωτόκολλα εσωτερικής επικοινωνίας.
 • Πρακτικές διαχείρισης αλλαγής.
 • Σταθεροποίηση μοντέλων στοχοθεσίας και στρατηγικού σχεδιασμού σε κάθε υποσύστημα.
 • Διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης.
 • Σταθεροποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και coaching για τα στελέχη.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία.

 • Αξιολόγηση παρούσας φάσης, τρέχουσας κουλτούρας.
 • Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων μέτρησης κλίματος και δυναμικής.
 • Επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση στον οργανισμό.
 • Σχεδιασμός παρεμβάσεων.
 • Υλοποίηση και εποπτεία έργου.
 • Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων κατά την ολοκλήρωση.

Δείτε την προσέγγιση και τη μεθοδολογία μας