Τι προσφέρουμε

Στο πρόγραμμα “Coaching Skills for Executives”, εξοπλίζουμε τα στελέχη με τις βασικές coaching – δεξιότητες που δεν διδάσκονται σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά είναι απόλυτα αναγκαίες για την επιτέλεση των καθηκόντων τους εντός της επιχείρησης.

Τι είναι το πρόγραμμα “Coaching Skills for Executives”;

To «Coaching Skills for Executives» στοχεύει στην εκμάθηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την τέλεση των καθηκόντων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη διασφάλιση της ανάπτυξης των στελεχών στη Διοίκηση. Η εκμάθηση είναι βιωματική, περιλαμβάνει πρακτική άσκηση υπό εποπτεία και προσαρμόζεται στις αρχές και τους στόχους κάθε οργανισμού.

 • Η γνώση στο αντικείμενο εργασίας δεν αρκεί
  Αυτό που κάνει ένα στέλεχος να είναι στέλεχος και όχι απλώς εργαζόμενος, είναι οι δεξιότητες που καθορίζουν τον ρόλο και την ταυτότητά του. Δεξιότητες που αφορούν κυρίως την επικοινωνία και τη στοχοθεσία.
 • Η εκπαίδευση καλλιεργεί νέα κουλτούρα
  Πέρα από τις επιμέρους δεξιότητες στοχοθεσίας και επικοινωνίας, τα στελέχη μέσω της βιωματικής ενδό-επιχειρησιακής εκπαίδευσης ενσωματώνουν τις αρχές και τη νοοτροπία του σύγχρονου Management.

Μεθοδολογία

Τα Workshops της CP Coaching & Training Interventions συνδυάζουν τις αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης ενηλίκων και του Coaching. Δηλαδή:

 • Στοχεύουν στην αλλαγή και την ανάπτυξη των στελεχών.
 • Είναι βιωματικά & ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή.
 • Αξιοποιούν την προσωπικότητα και την εμπειρία των συμμετεχόντων.
 • Θέτουν σαφείς και μετρήσιμους εκπαιδευτικούς στόχους.
 • Περιλαμβάνουν πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που διδάσκουν.
 • Είναι εξειδικευμένα και σχεδιάζονται κατόπιν αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε επιχείρησης

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, με εστίαση στο αποτέλεσμα, τις λύσεις και την έμπρακτη αλλαγή. Πιστεύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων και στον σπουδαίο αντίκτυπο μικρής κλίμακας, στοχευμένων παρεμβάσεων.

Εξειδίκευση

Μοναδική εξειδίκευση σε Coaching, Εκπαίδευση, Ψυχολογία.

Εμπειρία

10ετή εμπειρία με στελέχη, επιχειρήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεθοδολογία

Σαφής μεθοδολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς ατάκες.

Εμπιστευτικότητα

Αυστηροί κανόνες προσωπικού και εμπορικού απορρήτου.

Σε ποιους απευθύνεται

To πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη στη χαμηλή και μέση βαθμίδα της Διοίκησης με μικρή εμπειρία. Είναι ιδανικό για νέα στελέχη, νεοεισαχθέντα στο Management. Πιο συγκεκριμένα, σε:

 • Low / entry level executives.
 • Managers, Supervisors.
 • Διοικητικά στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας.

Περιεχόμενα της εκπαίδευσης / Coaching-skills

 • Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας.
 • Ενθάρρυνση & τεχνικές feedback.
 • Mοντέλα εστίασης στον στόχο.
 • Μοντέλα εστίασης στη λύση.
 • SWOT Analysis & Σχεδιασμός πλάνου.
 • Presentation Skills.
 • Stress Management.
 • Αξιοποίηση δυνάμεων του χαρακτήρα στην εργασία.

Το περιεχόμενο του προγράμματος καθορίζεται και οριστικοποιείται κατόπιν αξιολόγησης των στόχων της επιχείρησης των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων.

Supervision & Follow up

Με σκοπό την διασφάλιση μιας επιτυχημένης παρέμβασης, υλοποιούμε συναντήσεις εποπτείας και follow up με την ομάδα των εκπαιδευόμενων σε βάθος εξαμήνου μετά την εκπαίδευση.

Δείτε την προσέγγιση και τη μεθοδολογία μας