Τι προσφέρουμε

Στο Business Coaching εστιάζουμε στην ενδυνάμωση του επιχειρηματία και του ρόλου του, καλλιεργώντας δεξιότητες σχεδιασμού πλάνων, ηγεσίας και λήψης αποφάσεων. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε την αποσαφήνιση στόχων και τον προσδιορισμό δείκτων επίτευξης που θα επιβεβαιώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Τι είναι το Business Coaching;

Το Business Coaching στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης μέσα από την ανάπτυξη του ηγέτη της. Αποτελεί μια καινοτόμα σύνθεση του Leadership, Business & Personal Coaching προσαρμοσμένη στις ανάγκες και το προφίλ κάθε νέου ή έμπειρου επιχειρηματία. Εφαρμόζεται τόσο σε δυαδικές συνεδρίες όσο και σε ομαδικές σε περιπτώσεις μετοχικής ή οικογενειακής ιδιοκτησίας.

 • Ο καθοριστικός ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα
  Στο επίπεδο των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η λειτουργία της επιχείρησης είναι καθρέφτης του ηγέτη της. Στο Coaching ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του ηγέτη σε κάθε δυσκολία.
 • Ψυχολογία, αυτορρύθμιση, ηγεσία 
  Το Business Coaching συμβάλλει στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων, ενισχύει το ψυχολογικό κεφάλαιο και τον αυτο-έλεγχο του ηγέτη – επιχειρηματία. 

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, με εστίαση στο αποτέλεσμα, τις λύσεις και την έμπρακτη αλλαγή. Πιστεύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων και στον σπουδαίο αντίκτυπο μικρής κλίμακας, στοχευμένων παρεμβάσεων.

Εξειδίκευση

Μοναδική εξειδίκευση σε Coaching, Εκπαίδευση, Ψυχολογία.

Εμπειρία

10ετή εμπειρία με στελέχη, επιχειρήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεθοδολογία

Σαφής μεθοδολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς ατάκες.

Εμπιστευτικότητα

Αυστηροί κανόνες προσωπικού και εμπορικού απορρήτου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Business Coaching απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα σε:

 • Ιδιοκτήτες / ηγέτες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Στελέχη και ομάδες έργου ή διοίκησης μικρών επιχειρήσεων.
 • Σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή οικογενειακής ιδιοκτησίας.
 • Ελεύθερους επαγγελματίες.

Στο Business Coaching εργαζόμαστε στα εξής:

 • Αποσαφήνιση του οράματος της επιχείρησης και αξιολόγηση της δυναμικής του εξέλιξης.
 • Αποσαφήνιση αρχών και αξιών που διέπουν τον ηγέτη και την λειτουργία της επιχείρησης.
 • Αποσαφήνιση προσωπικού οράματος & πλάνου προσωπικής ανάπτυξης του επιχειρηματία.
 • Εντοπισμός παραγόντων που επηρεάζουν τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα του ηγέτη.
 • Σχεδιασμός πλάνου ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Προσδιορισμός ξεκάθαρων και μετρήσιμων επιχειρηματικών στόχων.
 • Καλλιέργεια διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
 • Εντοπισμός  και αξιοποίηση των δυνάμεων της προσωπικότητας του επιχειρηματία.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και διαμόρφωση ενός προσωπικού μοντέλου.
 • Ενίσχυση της συστημικής επίγνωσης της επιχείρησης.
 • Διαχείριση ρόλων, ανθρώπων και προσδοκιών.
 • Ανάπτυξη αίσθησης ελέγχου και αυτοπειθαρχίας.
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας.
 • Εστίαση στη δράση, την επίτευξη στόχων και την αλλαγή.
 • Εστιασμένη αλλαγή συμπεριφορών που αναστέλλουν την επιτυχία.
 • Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, αποσαφήνιση ρόλων και καταμερισμός εργασιών (εφόσον πρόκειται για ομάδες).

Δείτε την προσέγγιση και τη μεθοδολογία μας